Logo
31 August 2018 | 15:33

Antal incheckade:
 • IDAG
 • 1 Morgon
 • Vecka
 • Manad
164
Fordon
565
Gaster
Antal Kommande:
 • IDAG
 • 1 Morgon
 • Vecka
 • Manad
17
Fordon
49
Gaster
Antal lämnande:
 • IDAG
 • 1 Morgon
 • Vecka
 • Manad
54
Fordon
445
Gaster
Beläggningsgrad:
 • IDAG
 • 1 Morgon
 • Vecka
 • Manad
92%
14
Gaster
Nationalititer Top 5:
 • IDAG
 • 1 Morgon
 • Vecka
 • Manad
67%
Sverige
11%
Danmark
1%
Finland
12%
Norge
6%
Gaster
Demografi gäster:
 • IDAG
 • 1 Morgon
 • Vecka
 • Manad
620 320 160 80 40 20
10 20 30 40 50 60 70 80 90
IDAG
4Kanoter Lediga
6Lediga Tennistider
8Lediga Cyclar