Logo
31 August 2018 | 15:33


NY Bokning

Check in: 2018.08.09
Check out: 2018.08.19
Fordon:
Namn:
Address: Handslagarevägen 80, MALMÖ
E-post: 213 59
Tel: 040-5436883
Kundnr: 920201-6391
Plats: A7
Specifikation
Plats A7:
5 nätter a 220kr 1100kr
EL:
5 nätter a 530kr 2300kr
Total: 1325kr